NUR AZIZAH, S.Pd
NIK: 20320570195001
NIP:
NUPTK: 0950720055058
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: Kab. Semarang, 02 Mei 1995
Agama: Islam
Pendidikan: S.1
Jurusan: Pendidikan Agama Islam
Status: Guru Honorer
Jenis GTK: Guru Mata Pelajaran Fiqih Wajib dan SKI
Alamat : Kragoan

085782886508
azizah@gmail.com
facebook.com/azizah