Senin 4 Maret 2024, pukul 7.00 dilaksanakan upacara bendera di lapangan MAN 2 Semarang, bapak Ahmad Taufiq Kurnia, S.Pd., M.Sc waka kesiswaan selaku pembina upacara memberikan beberapa wejangan kepada anak anak terutama anak kelas XII yang akan segera melaksanakan asesmen madrasah. Pertama tama beliau mengucapkan terimakasih atas jalannya upacara yang telah berjalan dengan tertib dan disiplin meskipun masih ada satu...